Image

Test

Gb

Toon

In deze les staat de vensterplaat over de Verenigde Oost-Indische Compagnie centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat geschiedenis van dez...

Educatieve films voor basis- en voortgezet onderwijs.

De leerlingen maken op een leuke manier serie- en parallelschakelingen en controleren wat er gebeurt als de kring open of gesloten is.