Image

Keynote apl

presenteren feedback geven

Lesidee om leerlingen bewust maken van de personen waar straten naar zijn genoemd.

Leerlingen geven elkaar les. Ze bereiden de les voor met behulp van iMovie of Keynote

Aan de hand van een clip worden de leerlingen ingeleid binnen illusies en kijklijnen.

De leerlingen gaan in kleine groepen aan de slag met een klimaat en presenteren hun bevindingen. Geschikt voor groep 7/8 van de basisschool.

Leerlingen presenteren de belangrijkste weerselementen.

In deze les ga je je verdiepen in de slag bij Normandië. Je gaat in een groepje van drie leerlingen informatie zoeken over de slag bij Normandië. Vervolgens maak je een brainsto...

Leerlingen gaan onderzoek doen naar een maatschappelijk probleem dat speelt in Nederland. De resultaten van je onderzoek verwerk zij in een presentatie, bijvoorbeeld iMovie of K...