Image

iMovie apl

In iMovie voor de iPad kun je twee type filmpjes maken: projecten en trailers. Een project is een filmpje waarin je zelf regisseur bent. Je stukjes mogen zo lang duren als je wi...

Leerlingen verwerken met behulp van iMovie hun fotokennis. Eerder in de lessen CKV hebben ze kennis opgedaan over fotografie (compositie, kleurgebruik, belichting enzovoort).

Leerlingen gaan met behulp van iMovie spreekwoorden in het Duits uitleggen.

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

De leerlingen doen in groepjes onderzoek naar een natuurramp. Hierbij valt te denken aan een aardbeving, vulkaanuitbarsting, tsunami of orkaan. Wanneer zij voldoende informatie ...

In mentor- en studielessen wordt veel aandacht gegeven aan 'Hoe leer je?'. Vaak wordt veel tijd besteed aan het prikkelen van je brein en aan het maken van planningen. Maar... w...

Leerlingen creatief bezig laten zijn met grammatica.