Medium

Verhalen vertellen

Lijst van Jesse de Jong

Met hulp van de apps: epic citadel, Tellagami, iMovie of Pinnacle studio. Maak je alleen of samen met je klasgenoot een spannend of mooi verhaal. Via youtube kun je onderstaand ...

De leerlingen maken met deze app hun eigen verhaal,Dit kan zijn uit hun fantasie of een gebeurtenis die echt heeft plaats gevonden.Eerder konden opstellen alleen geschreven word...