Beatje

Bea Babijn

mediatheekmedewerkster · Meer details

Vanuit bibliotheek Vlissingen werkzaam als mediathecaris op basisscholen. Mijn grootste interesses zijn Web 2.0 vaardigheden en mediawijsheid.

Eduapper sinds
januari 2013

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

Werken met verschillende spelers in één app aan taalvaardigheden: woordenschat, werkwoordspelling, zinnen, woordvorming.

Veel scholen werken met het jaarklassensysteem. Door voor elkaar digitale, met audio ondersteunde prentenboeken te maken komen leerlingen van verschillende groepen meer met elka...

Beelddenken en associëren met Prezi.

Een verdiepingsles in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog. Probeer een beeld van nu om te zetten naar een beeld van toen en schrijf er een verhaal bij.

2 reacties

Socrative is een gratis tool waarmee je toetsen kunt afnemen. De leerlingen geven antwoorden via hun eigen device. De app verzamelt de antwoorden online en stuurt een rapport na...

Binnen de app van SketchGuru kun je een gemaakte foto op verschillende manieren bewerken. Een mogelijkheid is om er een pentekening van te maken.

Maak een co-creatie met de klas; een timeline op facebook. De belangrijkste gebeurtenissen komen in datum, woord en beeld in chronologische volgorde op facebook. Iedereen draagt...

Laat de leerlingen in groepen van vier aan het einde van de les een samenvatting maken met behulp van SimpleMind+ De daaropvolgende les kan hiermee de voorkennis te geactiveerd ...

Opvoeden is heel belangrijk voor ons socialisatieproces. Toch bestaan er allerlei verschillende manieren van opvoeden, die dan weer gesteund worden door allerlei verschillend on...

Gezond eten is belangrijk. Iedere dag lees en hoor je erover in de media. Maar is deze informatie altijd juist? In deze opdracht ga je nieuws zoeken over gezond eten en beoordel...

Opmerking van redactie: dit lesidee is van een leerling basisonderwijs en daarom kwalitatief niet vergelijkbaar met andere lesideeën binnen Eduapp. Toch willen we het initiatief...

Leerlingen zoeken individueel naar plaatje of objecten die  passen in een nieuw geleerde spellingcategorie. Ze zoeken nieuwe woorden die niet in de les behandeld zijn. Het bewus...

Een aantal leerlingen van de klas vormt een Twitterteam. Zij maken dagelijks een tweet over de dag in 140 tekens.

Leerlingen kunnen met behulp van deze App eenvoudig StopMotion filmpjes maken.

Maak met een groepje een promotiefilmpje van je school. ga eerst met elkaar brainstormen over de dingen die je van jouw school graag wilt laten zien. Denk er daarbij aan dat je ...

Voor kinderen die moeite hebben met (begrijpend) lezen is het belangrijk dat ze een verhaal structuur kunnen herkennen. Door zelf een mini verhaal te vertellen met deze app ...

Iedereen is wel ergens goed in op school. Laat de leerlingen bedenken waar ze echt goed in zijn. Hier gaan ze een instructiefilm van maken voor de leerlingen die er nog niet zo ...