Medium

Jonas

Lijst van Bart Baekelandt

App om te leren rekenen met sommen op te leren optellen van 1 t/m 10. Veel didactische interactiviteit.

App om de blokletters en getallen te leren schrijven.