Medium

Wisk/Nask

Klas 1/2

Een leerling gaat oefenen met het optellen van ongelijknamige breuken.Op het bord geef je een instructie hierover. We doen dit aan de hand van de clowntjes methode.Dit gaat als ...

M.b.v. het onderhouden van de tafels ontbinden in factoren aanleren.

Breuken is iets dat veel leerlingen lastig vinden. Ook al hebben ze het inzicht, snel rekenen met breuken blijft moeilijk. De app Motion Math is een app waar de inhoud al in zit...

Bepaal de snelheid van geluid met een toongenerator, decibel meter en aan aan een kant afgesloten pijp.

Het meten van de stroomsterkte in een serieschakeling op verschillende plaatsen in de stroomkring.

Oefenkaarten om metriek stelsel te oefenen

Keuze uit 3 opdrachten uit het boek Getal en Ruimte 1 VWO H7, 41, 42 of 43. De opdracht wordt gemaakt in de app Geogebra en in de app Show me wordt verteld welke eigenschappen ...

Op een spelende manier basisvaardigheden oefenen. Leerlingen gaan individueel sommen maken in een race tegen de klok. Er zijn verschillende boeken ( wiskundige onderwerpen) waa...

Hoofdstuk 6 (procentuele groei) inleiden door de voorkennis over procent rekening te herhalen.

Leerlingen leren uit het hoofd rekenen en kennen de rekenvolgorde. De app is te gebruiken om het hoofdrekenen te stimuleren en te oefenen met de rekenvolgorde. De opdracht kan a...

Leerlingen spelen in groepjes van drie of vier tegen elkaar. De leerlingen hebben allemaal een eigen iPad nodig. Dit is een vervolg op het lesidee 'rekenvolgorde oefenen'

Leerlingen bepalen met behulp van de app 'Distance measure' de afstand tussen school en hun huis en gebruiken dit om diverse verwerkingsopdrachten uit te voeren behorende bij he...

Aan de hand van deze app controleren of de gevonden oplossing van een lineaire vergelijking klopt.

Natuurkunde komt overal in onze omgeving voor. Doen van deze opdracht is om leerlingen op een laag niveau kennis te laten maken met natuurkundige momenten in hun eigen omgeving.

Leerlingen berekenen een frequentie door een oscilloscoopbeeld af te lezen.

Hoe reken je van een apparaat het energieverbruik uit en reken je dit om naar wat het je kost

Berekenen hoeveel elektrische energie wordt verbruikt per dag/per jaar en hoeveel dat kost 

De leerlingen krijgen als (vrije) opdracht de vraag om van twee personen in hun omgeving de bovengrens van het gehoor vast te stellen.

Nakijken oefeningen waarbij de leerlingen eerst de vragen gemaakt hebben en in de les de goede antwoorden krijgen via QR codes.

Leerlingen geluidsterktes laten meten in hun eigen omgeving. 

Verwerking van de geleerde stof

Afsluitende opdracht van het hoofdstuk over Licht.Opdracht kan op alle niveaus worden ingezet. De nuance zit hem in de beoordeling. Voor VWO klassen wordt meer diepgang verwacht...

Verschillende werkvormen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Waarbij het verschil tussen serie en parallel zichtbaar wordt gemaakt door filmpjes van de schakelingen.