Avatar aug 09

Nederlands en rekenen voor volwassenen

Lijst van Annet Smith

Veel taal en rekenapps zijn voor kinderen gemaakt. Ik probeer apps te vinden die juist voor tieners en volwassenen interessant zijn. Het gaat hier om apps om Nederlands of rekenen mee te leren, maar ook woordspelletjes en hulpmiddelen voor dyslecten of mensen met rekenproblemen.

15 reacties

Tekstverwerker voor dyslectische leerlingen of mensen met lees- en schrijfproblemen. Teksten kunnen worden voorgelezen, er zitten woordvoorspellers in de app, lettertype dyslexi...

0 reacties

Welk lidwoord hoort voor een Nederlands woord? Je kunt ook een spel maken met de woorden die je wilt oefenen.

Met deze app kun je oefenen in het lezen. Ook geschikt voor volwassenen. Oefen door te woordflitsen met woordenlijsten voor groep 1 t/m 8 of met eigen gemaakte woordenlijsten. H...

3 reacties

Oefen met spelling in beeld de moeilijke spellingsregels van onze taal. Wel eens moeite met d of t of een tussen-n? Dan is deze app een uitkomst. Met in-app aankopen kun je alle...

0 reacties

Oefen alle woordjes voor een woordjesoverhoring voor een vreemde taal.

Oefen de onderdelen van werkwoordspelling, tevens leer je de persoonsvorm en het onderwerp herkennen. Dit zijn belangrijke vaardigheden om de werkwoordspelling goed te doen.

1 reactie

Maak met zes lettergrepen zoveel mogelijk woorden. Speel samen tegen anderen.

0 reacties

De app geeft automatisch rijmwoorden tijdens het schrijven van het gedicht.

1 reactie

Speel scrabble met anderen. Als je de taal op bijvoorbeeld Engels instelt dan leer je ook nog Engelse woorden!

0 reacties

Woordspel dat je met anderen speelt. Speel het eens in een andere dan je eigen taal en leer ook deze taal kennen (6 talen).

0 reacties

Ontdek woorden in een letterveld. Doe het zo snel mogelijk en speel samen met anderen.

Deze app is geweldig voor dyslectische leerlingen. Spreek in (zo accentloos mogelijk) en de app zet het om naar tekst. Vervolgens kun je de tekst gebruiken in bijvoorbeeld een m...

4 reacties

Maak een woordwolk met deze app op basis van een stuk tekst. Je kunt de lay-out en het lettertype aanpassen.

2 reacties

Online woordenboek met meer dan 3000 spreekwoorden en uitdrukkingen en een quiz om jezelf te testen.

0 reacties

Met deze app kunnen leerlingen aan woordenschat werken. Er kunnen eigen lijsten met woorden, afbeeldingen en zelfs geluid worden gemaakt om te oefenen. Er staan al veel woorden ...

0 reacties

Deze Daisy-reader leest boeken, kranten en tijdschriften in het daisy-formaat voor die aangeboden worden door het Loket aangepast-lezen (alleen toegankelijk met wachtwoord voor ...

Woordenboek met meer dan 40.000 Nederlandse woorden. Veel woorden hebben een betekenisomschrijving, synoniemen, tegenstelling en/of een plaatje ter verduidelijking. Ook vervoegi...

0 reacties

Je kunt oefenen met het op de juiste manier schrijven van woorden. De leerling typt zelf de woorden en spreekt zelf de woorden in. Dan kan er geoefend worden. Vooral goed te geb...

Maak je eigen spellingtoets. Voeg de woordenlijsten in en spreek met je eigen stem de woorden in. Zo kun je jezelf overhoren!

0 reacties

Leer over moeilijke zaken in de Nederlandse taal. Is het als of dan? Hen of hun? Deze app gaat om spelling, grammatica, stijl en taaltermen.

4 reacties

App om spellingsvaardigheden te verbeteren. Met uitleg waarom een antwoord niet goed is. Je oefent op drie niveaus van de referentiekaders van Meijerink.

0 reacties

Zoek woorden met deze puzzelgame.

0 reacties

App om aantekeningen te maken. De app kan tijdens het maken van de aantekeningen ook geluidsfragmenten opnemen.

0 reacties

Bijna alles over spelling, grammatica, leestekens en correct taalgebruik kun je vinden in deze app van het Genootschap Onze Taal.

0 reacties

Ontdek woorden in een letterveld. Doe het zo snel mogelijk en speel samen met anderen.

Deze app kan PDF-boeken voorlezen. Een Nederlandse stem is te downloaden door een in-app-aankoop.

0 reacties

WRTS-app voor Android. Met de website wrts.nl kun je jezelf woordjes overhoren.

Alle kranten, gerubriceerd naar thema, op een rij: Algemeen Dagblad, AT5, De Telegraaf, De Volkskrant, Metro, Nederlands Dagblad, Sp!ts, BeurZ, NU Sport, etc.

Woordenboek Nederlands met 40.000 trefwoorden en tienduizenden voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en gangbaar idioom.

0 reacties

App waarin een woordpakket (door leerling of leraar) ingevoerd kan worden met spraak en/of tekst. De app onthoudt hoe er geoefend wordt en wat de scores daarvan waren.

Deze app zet tekst om naar spraak. Er kan gekozen worden uit verschillende stemmen. De voorgelezen tekst kan opgeslagen als audiobestand.

Deze app zet tekst naar spraak om. Een Nederlandse stem is door een in-app-aankoop aan te schaffen.

0 reacties

Werk aan je spelling met verschillende quizzen.

3 reacties

Gebarenwoordenboek met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT), de taal van dove mensen in Nederland. Gebaren voor ruim 650 begrippen, inclusief filmpjes, tekeningen, picto...

Schrijf wiskundige formules uit en bereken ze.

0 reacties

Meetkunde, algebra, tabellen, grafieken, statistiek en analyse worden met deze app gecombineerd in één enkel eenvoudig te gebruiken, steeds groter wordend, wiskundepakket

1 reactie

Met deze rekenapp die bij de methode Got It?! hoort kun je oefenen met rekenen. Je kiest zelf of je met Getallen, Meten & Meetkunde, Verhoudingen of Verbanden wilt oefenen. ...

Maak grafieken om je statistieken inzichtelijk te maken en leer grafieken (staaf-, lijn- of een taartdiagram) interpreteren.

Met deze game leer je breuken vermenigvuldigen, maar het werkt andersom: eerst krijg je het antwoord en je moet de som er bij maken. De leraar krijgt per email alle antwoorden i...

0 reacties

Grafische rekenmachine met heel veel verschillende functies. Inclusief omrekenfuncties voor eenheden.

Je krijgt de uitkomst van een bepaalde som en je moet zelf de plussen, minnen en haakjes toevoegen om tot het juiste antwoord te komen. De leraar krijgt per email alle antwoorde...

Grafische rekenmachine met dezelfde functies als de TI-83 of de TI-84.

0 reacties

Met deze app kun je de oppervlakte, inhoud of omtrek van een vorm berekenen. Ook worden de formules weergegeven.

0 reacties

Meten van afstand, omtrek en oppervlakte op een kaart.

Mooi vormgegeven rekenmachine met geavanceerde functies.

0 reacties

RekenApp is een rekenmachine die gewoon kan rekenen maar die ook weet wat maten en eenheden zijn. Hij kan dus uitrekenen dat een pak melk van 7 cm x 7cm x 20,5 cm inderdaad een ...

Rekenmachine app. In de staande stand basis-knoppen en in de liggende stand veel uitgebreide mogelijkheden.

1 reactie

Deze app is een rekenspelletje voor de iPhone en iPad met verschillende speltypes en een oplopende moeilijkheidsgraad. Maak steeds rekensommen met de gegeven getallen en tekens ...

Grafische rekenmachine.

Met deze app kun je allerlei data omrekenen: bijvoorbeeld snelheid, temperatuur, volume en gewicht.

Leer over groter dan en kleiner dan. Je moet sommen maken bij de antwoorden. De leraar krijgt per email alle antwoorden in zijn/haar email.

Met deze app, die lijkt op een soort rekenmachine, kun je allerlei data (eenheden) omrekenen, bijvoorbeeld: snelheid, temperatuur, volume, gewicht, natuurkundige eenheden, valut...

Rekenmachine om eenvoudige tot zeer complexe formules berekeningen uit te voeren.

Rekenmachine met verschillende functies waarbij de inputregels zichtbaar blijven en aangepast kunnen worden.

0 reacties

Met deze app oefent men geldrekenen. De methode die Cash Desk hanteert, stelt je in staat geld terug te geven zonder het wisselgeld van je scherm af te lezen. Cash Desk leert j...

0 reacties

Met deze app maak je snel en eenvoudig een grafiek, diagram of histogram. De app heeft een deel en exportfunctie. Bijvoorbeeld te gebruiken bij presentaties of het het leren int...