Medium

leren leren

Lijst van Aniela Sirks

leuk lesidee leren leren met prezi

Passief een les bijwonen is verloren tijd voor leerling en docent. Doe de aantekeningentest met je klas."Lees een kort toegankelijk verhaaltje voor <bv. Herman Peter de Boer ...