Medium

Wiskunde

Lijst van Bert Gottemaker

1 reactie

App met enorm veel digitaal lesmateriaal (engelstalig) van Wolfram Alpha.

0 reacties

Meetkunde, algebra, tabellen, grafieken, statistiek en analyse worden met deze app gecombineerd in één enkel eenvoudig te gebruiken, steeds groter wordend, wiskundepakket

Schrijf wiskundige formules uit en bereken ze.