Image

Lesideeen frans

Je kamer ontwerpen / huis

Leerlingen maken een ontwerp van hun eigen kamer. Realistische of gedroomde situatie kan beide. Richt de kamer in en gebruik de tekstoptie om bepaalde begrippen in bijvoorbeeld ...

Het nieuwe schooljaar is voor veel leerlingen heel spannend, nieuwe groep, nieuwe docenten en een nieuwe 'wereld'. Jezelf voorstellen op de 'ouderwetse' manier is iets wat we al...

Leerlingen beschrijven in hun eigen woorden een paar foto's die ze op vakantie hebben genomen en geven commentaar - in de doeltaal - op de foto's van enkele klasgenoten.

Maak met IMovie een stamboom van je familie. Zet dit in een trailer.

Leerlingen leiden elkaar rond door het schoolgebouw en leggen op instructie van iemand anders een route af door de school d.m.v. Facetime of Skype.Andere mogelijkheid:Een leerli...

Maak foto's en maak daar een letterboek van.

Kinderen maken een reclamefilmpje voor koekjesverkoop, taartenslag, schoolfeest of dergelijke

Leren klokkijken in het Engels of Duits

Een opdracht waarbij leerlingen een tour gaan maken door een (historische) stad naar keuze. Deze opdracht is groot, en heeft meerdere lessen nodig om goed tot haar recht te kome...

Jij maakt een documentaire over jouw schooldag en vertelt daarbij in het Duits wat je doet. 

Leerlingen leren via wrts woorden en zinnen waarmee ze hun huis kunnen beschrijven. Vervolgens gaan ze thuis met de app imovie hun huis filmen en daarbij beschrijven ze hun huis...

lln maken een collage over iets dat ze in het verleden gedaan hebben en vertellen hierover in het Engels.

Wanneer je een toets teruggeeft aan je leerlingen, hoor je die in mijn ogen altijd na te bespreken. Dit kun je natuurlijk klassikaal doen, maar ook door gebruik te maken van 'Ed...

Tekening van fantasie dier maken in doodle buddy (of ander tekenprogramma) en het dier beschrijven in het Engels in pages.

In dit lesidee gaan de leerlingen aan de slag met foto's/plaatjes. Ze beschrijven in het Frans wat ze zien.

Oefenen met de uitspraak is soms een ondergeschoven kindje in de lespraktijk. Af en toe vraag je een leerling een stukje voor te lezen en luistert de rest, soms is er een mondel...

Leerlingen maken een stripverhaal in een taal.

Leerlingen zoekt afbeeldingen en namen (in de vreemde taal), geluiden (en hoe die geluiden heten in de taal) en brengt deze onder in een mindmap ( voorzien van kleurtjes voor ma...