Image

ICT rijke klas 2014

Lijst van Merlin Swart

Werk omgekeerd. Gebruik niet het leerboek om de vragen in het werkboek te maken maar gebruik de vragen om de theorie in een zelfgemaakt boek te zetten.

Zoek eens je eigen boek op en download deze uit de inhoudsopgave.

Leerlingen maken een boek over zichzelf.

Leerlingen kunnen een mindmap maken m.b.v. de app Lino

Soms komje teksten of opdrachten tegen die je eigenlijk graag wilt bundelen om gezamelijk op een later moment dit te kunnen gebruiken. Met book creator kun je per niveau een her...

Je kunt met Thinglink o.a. kort en bondig leerstof samenvatten en presenteren. De app werkt met een afbeelding waarin interactieve punten kunnen worden gezet. Je kunt elke...

Leerlingen vertellen in een korte clip de kern van een gelezen boek.

Leerlingen maken van een gelezen boek 10 foto's die passen bij het boek, waaruit blijkt dat ze verder hebben gekeken dan de letterlijke betekenis. Vervolgens maken ze in de app...

Leerlingen erachter laten komen hoe leer ik, hoe leren klas genoten. Wat is hun leerstijl.

Leerlingen gaan in 2-tallen een opdracht uitleggen.

Met Book creator maak je je eigen practicumboek op de iPad. Je kunt hierin plaatjes, filmpjes en zelfs gesproken teksten of muziek toevoegen. Aan het einde van het jaar heb je e...

Wauw, dik twee honderd brugklassers een eigen iPad! Om ervoor te zorgen dat medeleerlingen en docenten, nog los van de hopelijk vele verschillende covers, meteen zien dat het jó...

Voorkennis activeren is nodig om nieuwe kennis op te doen. Denken, delen, uitwisselen is een werkvorm die zich daar uitstekend voor leent. In deze opdracht gebruik je Lino bij h...

Je laat de leerlingen een mindmap maken over alles wat ze al kennen van het onderwerp van de lez.

Veel leerlingen zijn gewend hun verslagen te maken in Word en te presenteren met Powerpoint. Een enkeling gebruikt Excel wel eens. Ook veel docenten gebruiken Word en Powerpoint...