Image

ICT professionalisering 2015-2016

Lijst van Merlin Swart

Toon

De leerlingen krijgen in deze les klassikaal instructie over de geslachtsbepaling in het Duits. De docent geeft instructie over de regels die bepalen of een woord mannelijk, vro...

Leerlingen maken een weerkaart en weersverwachting. Onderbouw MVT

Een quiz via SOCRATIVE met een paar instinkers.

In deze opdracht gaan leerlingen zichzelf en hun omgeving voorstellen in het Duits, dit gaan ze doen aan de hand van de app blurb. Allereerst wordt het idioom in de wrts app gez...

App van de ANWB met Duitse woorden en bijbehorende uitspraak. De volledige versie kan met een in-app-aanschaf aangekocht worden.

Deze app is een virtuele wandeling door Berlijn in het Duits, waarbij er informatie gegeven wordt over historische gebouwen, plaatsen en kunstwerken. De app kan ook als historis...

1 reactie

De Bijbel beschikbaar in veel talen, ook de brontalen, waaronder Klassiek Grieks. Veel functies: verschillende talen naast elkaar, arceren van (delen van) teksten, kruisverwijzi...

Deze app is een digitale versie van het grote Griekse woordenboek van Liddell & Scott. Bevat ook een 'parsing'-functie waarmee je Griekse werkwoordsvormen kunt ontleden.

Lexidium is een woordenboek Latijn gebaseerd op het grote woordenboek van Lewis & Short.

0 reacties

Keyman is een app waarmee je letters kunt typen die niet in de standaardtoetsenborden van iOS zitten, zoals Griekse letters met accenten (polytoon Grieks).

0 reacties

Latijnse teksten van Martialis met utgebreid commentaar bij de teksten, vertalingen van de woorden uit de LSJ. Het het aanmaken van een profiel zijn er nog meer mogelijkheden.

2 reacties

Met Verbum kun je snel basiswoorden Latijn en Grieks opzoeken. Je begint het woord te typen en er verschijnen direct mogelijke woorden die je zoekt plus vertaling.

0 reacties

App met authentieke Oud-Griekse teksten. Bij selectie van een woord kun je de determinatie laten tonen. Leerlingen hebben toegang tot Griekse teksten, een grammatica-overzicht, ...

0 reacties

Latijn-Nederlands woordenboek, bruikbaar zonder internetverbinding. Er staan ook Romeinse spreuken en informatieve pagina's over goden en godinnen in de app.

Je kunt met Thinglink o.a. kort en bondig leerstof samenvatten en presenteren. De app werkt met een afbeelding waarin interactieve punten kunnen worden gezet. Je kunt elke...

Jij maakt een documentaire over jouw schooldag en vertelt daarbij in het Duits wat je doet. 

Op www.veduo.nl vind je behapbare en hoogstaande uitlegvideo's over het eindexamen. In elke video wordt één specifieke examenvraag uitgewerkt. Bijna alle video's zijn korter dan...

Als een eerste en een tweede graadvergelijking aan elkaar gelijk gesteld worden dan kunnen daar 0, 1 of 2 snijpunten uitkomen. Met deze app zie je heel snel of je berekening klo...

Leerlingen leren uit het hoofd rekenen en kennen de rekenvolgorde. De app is te gebruiken om het hoofdrekenen te stimuleren en te oefenen met de rekenvolgorde. De opdracht kan a...

Door leerlingen bij het maken van opgaven over oppervlakte, inhoud of omtrek gebruik te laten maken van de app iGeo, worden ze gedwongen om eerst te bepalen WAT ze uit moeten re...

Keuze uit 3 opdrachten uit het boek Getal en Ruimte 1 VWO H7, 41, 42 of 43. De opdracht wordt gemaakt in de app Geogebra en in de app Show me wordt verteld welke eigenschappen ...

Leerlingen maken m.b.v een stroomschema een logische indeling van vlakke figuren op basis van de eigenschappen van vlakke figuren  zoals cirkel, ellips, (bijzondere) driehoeken,...

In deze les maken deelnemers kennis met drie belangrijke centrummaten, gemiddelde, modus en mediaan. Omdat veel leerlingen getalen en statistiek als heel abstract beleven kan ...

Met deze app kan je in taallessen gemakkelijk aan de slag. Hier vind je een voorbeeld van een les Engels.

Met het gebruik van Socrative Engelse onregelmatige werkwoorden oefenen/toetsen

In iMovie voor de iPad kun je twee type filmpjes maken: projecten en trailers. Een project is een filmpje waarin je zelf regisseur bent. Je stukjes mogen zo lang duren als je wi...

In deze lessen ga je leren hoe je de present perfect moet gebruiken en ga je in een verwerkingsopdracht laten zien dat je in verschillende situaties de present perfect kunt toep...

Maak een photo comic van een literair fragment met Oxford, de stad die deze verhalen inspireerde, als achtergrond.

Lln krijgen de opdracht om een aflevering van scooby doo te kijken op youtube. Zij gaan mbv de app een korte samenvatting inspreken bij afbeeldingen die zij bij het plot van die...

Een creatieve opdracht na het lezen van een boek.

De examenstof beklijft beter omdat examenstof wordt omgezet in zelfgemaakte vragen die aan klasgenoten worden voorgelegd. 

Brugklasleerlingen leren gebeurtenissen uit het verleden, met behulp van de Canon van Nederland, in  het juiste tijdvak te plaatsen. Daarbij maken ze gebruik van de kenmerkende ...

Leerlingen maken met een blog een tijdlijn van belangrijke historische gebeurtenissen tussen hun geboortejaar en nu