Image

Vervolgopdracht boekverslag bovenbouw

Lesidee van Dirk van der Meulen · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Oefening
Gemaakt op
15 feb 2014

Leerlingen leren een betoog schrijven (tekstvorm: recensie), waarin ze op verschillende niveaus van argumentatie het gelezen werk evalueren.

Opdracht

1. Kies een literair boek uit via lezenvoordelijst.nl. Bestudeer voorafgaand aan het schrijven een rubric schrijfvaardigheid, een beoordelingsformulier waarmee je docent uiteindelijk de recensie beoordeelt en (minder) geslaagde recensies van eerdere datum. Bepaal voor jezelf waar je goed op moet letten bij het schrijven van het eerste concept.
2. Schrijf een recensie (475-525 woorden) waarin je het door jou gelezen werk bespreekt. Als je hetzelfde werk hebt gelezen, dan mag je de opdracht in duo's maken.
3. Je recensie is een soort betoog. Een recensie wordt gekenmerkt door een informerende (samenvatting), analyserende (verhaalelementen, vooral interpretatie van  thema e.d.) en evaluerende component (je eigen mening). Voor die laatste component is de argumentatie erg belangrijk. Die mag in de bovenbouw niet te plat zijn. We verwachten van je dat je per niveau van literaire competentie een argument verwerkt in je recensie, waardoor de argumentatie gelaagd, nevenschikkend en hiërarchisch zal worden. Denk aan de volgende argumenten:
Niveau 1: het emotionele, expressieve of originaliteitsargument.
Niveau 2: het identificatieargument.
Niveau 3: het afspiegelings- of didactisch argument.
Niveau 4: het abstraherings- of morele argument.
Niveau 5: het intentionele  argument, het argument van de auteurspoëtica, het compositorische en stilistische argument.
Niveau 6: het traditieargument (intertekstualiteit) en relativiteitsargument (postmoderne analyse).
  De docent zal je hiervan een voorbeeld geven en voor verder overzicht naar de schoolexamensyllabus, vormgegeven door André van Dijk (Maastricht, 2011). Zie ook (de overlap met) het overzicht van literaire argumenten in het informatieboek van "Nieuw Topniveau", pp. 78-79: structurele argumenten, vernieuwingsargumenten, realistische, intentionele, emotionele, morele en stilistische argumenten.
Werk per alinea een argument uit.
4. Neem een print mee naar de les en onderwerp je concept aan individuele peer-review. Je voert dezelfde handeling voor iemand anders uit. Neem de bevindingen van die ronde mee naar huis en herschrijf je tekst.
5. Zend je docent een digitaal exemplaar van de herschreven tekst toe. Hij/zij zal met behulp van Explain Everything een formatieve evaluatie van het concept geven.
6. Herschrijf de recensie tot een eindversie en lever die digitaal in via Showbie en geprint in de les.

Leerdoel

1. Leerlingen leren een betoog (tekstvorm: recensie) schrijven.
2. Leerlingen leren beter schrijven door goede en minder geslaagde voorbeelden te observeren.
3. Leerlingen leren elkaars werk van commentaar te voorzien.
4. Leerlingen leren omgaan met feedback.
5. Leerlingen leren dat het bij schrijfvaardigheid om herschrijven gaat: SOS (Schrappen, Omgooien, Schrijven).
6. Leerlingen leren hun mening te onderbouw met een gelaagde argumentatiestructuur.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Dirk weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Dirk

In deze lessenserie maken jullie kennis met de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit de periode 1900-2000. Met behulp van een aantal apps maak j...

Naar aanleiding van een gelezen boek wordt er een creatieve verwerkingsopdracht gemaakt. De leerlingen mogen kiezen uit een keuzemenu creatieve opdrachten of zelf met een voorst...