Medium

Woordenschat

Lijst van Peter Verver

Bekijk de speurprent op het digibord. Wie vindt het eerst het gezochte plaatje?

Bij o.a. de vakken Taal en Begrijpend Lezen wordt regelmatig gebruik gemaakt van een woordweb of mindmap. Het is mijn ervaring dat in de groepen van de bovenbouw van het PO veel...