Ikke

Aardrijkskunde

Lijst van Remco Lubbers

Interactief topografie leren?Als de leerlingen een topografie opdracht moeten doen. Laat ze in Google Earth een lijst maken van de steden die ze moeten leren in  mijn plaatsen ....

Minecraftspelers in de klas gaan samen een stad ontwerpen met daarin bekende gebouwen uit de echte wereld. Dit lesidee is gemaakt samen met Siem (11 jaar).

Leerlingen kunnen met behulp van deze App eenvoudig StopMotion filmpjes maken.

De kinderen werken in de app en ontwerpen verschillende schilderijen. Ze gebruiken hiervoor componenten vanuit verschillende bekende schilderijen, die al in de app staan. Er zij...

Met de app iStopMotion kunnen kinderen de groei van planten, schimmels, champignons, enz bijhouden. Op verschillende momenten maken ze een foto en maken met de verschillende fot...

Maak een zelfportret dmv foto's

In de app kun je verschillende uitslagen maken. Je versiert deze en en kunt ze daarna naar jezelf mailen om ze uit te printen. Je werkt op de uitslag en daarnaast kun je zien ho...

De leerlingen maken op een leuke manier serie- en parallelschakelingen en controleren wat er gebeurt als de kring open of gesloten is.

Maak je eigen app op een iPad(voorkeur) of iPhone. Leer logisch nadenken, wat moet je app kunnen en hoe ga je dat doen? ... en dat alles zonder een regel programmacode

Een apparaat uit elkaar halen en daar een filmpje van maken met informatie hoe het apparaat werkt en wat de belangrijke onderdelen zijn.

Instructie met behulp van QR codes:Er zijn op internet in het kader van Flipping the Classroom tal van instructie filmpjes of andere bronnen te vinden die de inhoud van de metho...

De kinderen gaan op zoek naar hun eigen huis via Google earth en begeven zich door de straat met streetview.

Dit is het draaiboek voor het maken van een schooljournaal. In dit idee is het de bedoeling dat elke week een andere klas van de school een journaal maakt van ongeveer 10 minu...

Na een introductie over tekenen via een PC, Tablet of iPad via een Notebook presentatie op het Smartboard koos ik voor het thema 'Donald Duck 60 jaar'. Met dit thema oefenden de...