Tablet4learning eduapp logo

Tablet4Learning

Schoolbestuur · Meerdere sectoren · Meer details

Dé unieke onderwijstablet met een compleet aanbod van digitale leermiddelen.

28 lesideeën

Een opdracht aan jezelf. Een doel waar je samen naar streeft. Laten zien waar je met elkaar voor staat. Op de Scholengroep Leonardo da Vinci is door alle medewerkers de afgelop...

Democratisch - Open - Samen - Zelfstandig - Kansen - 21e eeuw

0 lesideeën

Het Adelbert College: - is uitdagend waar mogelijk en ondersteunend waar nodig, - bevordert het plezier in het leren, - is veilig en respectvol, - heeft een open houding, - wil ...

1 lesidee

0 lesideeën

Wij leiden de mensen op die straks de groene samenleving maken. De vakmensen die zorgen voor gezond eten, die het landschap kleuren of die richting geven aan hergebruik. Want mo...

1 lesidee

WINKLER PRINS is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs.

0 lesideeën

Onze school biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus op zes locaties in Naaldwijk, 's-Gravenzande, Poeldijk en een dependance in Monster. Elk met een eigen karakter, altijd di...

0 lesideeën

College Hageveld is het enige zelfstandige atheneum dat Nederland telt. Wij bieden onze leerlingen een inspirerende werkomgeving.De sfeer die wij als school nastreven laat zich ...

9 lesideeën

De OSG Hengelo biedt alle soorten onderwijs. De OSG Hengelo is een openbare school, alle leerlingen zijn welkom, ongeacht hunmaatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond...

0 lesideeën

Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, havo, atheneum-, gymnasium- en gymnasium+ onderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herko...

Da Vinci is een kleinschalige, interconfessionele school voor havo, vwo (atheneum), tweetalig havo en tweetalig vwo. 

0 lesideeën

Het Hilfertsheem College (voorheen Hilfertsheem-Beatrix) is niet zomaar een school, maar gewoon bijzonder. Onze school is kleinschalig opgezet en is een veilige omgeving voor on...

De Burgemeester Harmsma School is een Openbare School voor Voortgezet Onderwijs met een heterogene onderbouw waarin leerlingen zitten van VMBO t/m HAVO niveau. Na het derde jaar...

0 lesideeën

Het Markland College Oudenbosch verzorgt onderwijs voor vwo (gymnasium en atheneum),havo, mavo, gemengde leerweg en vmbo beroepsgerichte leerwegen kader en basis.Het Markland Co...

RSG Slingerbos | Levant is een algemeen toegankelijke en excellente school met als bijzondere opdracht alle leerlingen, leraren en ondersteunend personeel te binden en te boeien...

0 lesideeën