512x512bb

TOS-CHECK

App · Speciaal onderwijs · Meer details

App van Kentalis waarmee je kunt checken of een kind een TOS (taalontwikkelingsstoornis) heeft.

Soort
Toetsen
Taal
Nederlands
Eindgebruiker
Leerkracht / Docent, Begeleider
Gemaakt door
Stichting Koninklijke Kentalis
Open uri20130128 17116 98c0s9
512x512bb
512x512bb
Open uri20121221 2 5pyd51
512x512bb

Dit zijn de apps die we installeren voor de peuterbehandelgroepen en ambulant begeleide...