Open uri20131010 7822 apdqhc

Tijdvak IV

App · Meerdere sectoren · Meer details

App over de tijd van steden en staten. Leer over de opkomst van handel, ambacht, stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Leer ook over het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke of christelijke macht primaat behoorde te hebben en de expansie van het christendom met de bijbehorende kruistochten. Leer tot slot over het begin van staatsvorming en centralisatie.

Soort
Inhoud
Taal
Nederlands
Eindgebruiker
Leerling / Student
Gemaakt door
Robert-Jan Wes
Leerkracht / Docent op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Geschiedenis/History/tto/eio/hb/bof/mentoraat/pr