512x512bb

Socrative Teacher

App · Meerdere sectoren · Meer details

Socrative is een gratis tool waarmee je toetsen kunt afnemen. De leerlingen geven antwoorden via hun eigen device. De app verzamelt de antwoorden online en stuurt een rapport naar het e-mailadres van de docent. De tool is ook bereikbaar via www.socrative.com.

Soort
Creatie
Taal
Engels
Eindgebruiker
Leerkracht / Docent
Gemaakt door
Socrative, Inc.

Om leren uitdagend te maken en er spelelement aan toe te voegen kan een docent met de Socrative App een vragenlijst omtoveren tot een Game met de Space Race optie.

Socrative is een gratis tool waarmee je toetsen kunt afnemen. De leerlingen geven antwoorden via hun eigen device. De app verzamelt de antwoorden online en stuurt een rapport na...

Door middel van meerkeuzevragen de kennis testen van leerlingen over het onderwerp platentektoniek.

Een kleine toets met verschillende redactiesommen voor groep 8. Naast het antwoord ook een uitleg.

Overhoren van de engelse onregelmatige werkwoorden m.b.v. Ipads en het smartboard. Verdeel de klas in 2 teams em laat ze het tegen elkaar opnemen. Het team dat de meeste goede a...

In deze lessenserie maken jullie kennis met de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit de periode 1900-2000. Met behulp van een aantal apps maak j...

Na enkele maanden zonder Latijn is veel kennis bij de tweedeklassers weggezakt. Met deze korte quiz wordt de grammatica van de 3 behandelde tijden ( praesens, imperfectum en per...

Betekenis van woorden oefenen met een vraagstelling van Cito.

In de toets staan de vragen over tekstverbanden en signaalwoorden.

De docent maakt diagnostische toetsen en wisselt deze uit met collega's. De leerlingen geven antwoorden met een device (computer of mobiele telefoon). De antwoorden van de leerl...

Voorkennis over skelet ophalen en toetsen. Nieuwe kennis over gewrichten toevoegen en toetsen.

in socrative quiz maken (bijv. Softbal). In deze quiz wordt kennis gevraagd over het betreffende spel of onderdeel. De uitwerking van deze quiz kan gebruikt worden voor de o...

Oefenen van woordenschat

Herhalen van werkwoordstijden praesens, imperfectum en perfectum SOC - 2588541

De leerlingen lezen het artikel 'Geef ons internet met openingstijden' van Jan Hoek uit NRC-Next van vrijdag 15 november 2013. Na het lezen maken ze de quiz die in Socrative st...

Leerlingen gaan aan de andere kant van de tafel zitten met de docentapp van Socrative. Ze verzinnen vragen op basis van een hoofdstuk uit het lesboek Nederlands. In groepjes wor...

When do we use the present continuous?

Leerlingen doen een quiz bestaande uit multiple choice antwoorden. Steeds kiezen of op de open plaatsen een bijvoeglijk naamwoord eindigend op -ed of -ing ingevuld moet worden. ...