512x512bb

HowStuffWorks

App · Meerdere sectoren · Meer details

Informatie over uitvindingen en hoe dingen werken.

Een apparaat uit elkaar halen en daar een filmpje van maken met informatie hoe het apparaat werkt en wat de belangrijke onderdelen zijn.

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-v...