Open uri20130503 15473 1sa547k

Codea

App · Meerdere sectoren · Meer details

Codea is een makkelijk te gebruiken code-editor om te leren programmeren.

Open uri20121224 2 1u55wpp
Stringio
Open uri20130201 11146 hbxzya
Open uri20130503 15473 1sa547k
Open uri20130604 21773 1w92lz3

Apps om mee te programmeren, of Apps die ondersteunend zijn bij het programmeren.

Open uri20130503 15473 1sa547k
Open uri20121224 2 1u55wpp
Open uri20130201 11146 hbxzya
Open uri20130604 21773 1w92lz3
Open uri20130531 12722 m78s0b

Leren programmeren of coding wordt steeds vaker als een belangrijke vaardigheid gezien....